Compassionate Discipline for Schools /                Dissipline met Deernis vir Skole

   

Testimonials / Getuigskrifte


By Laeveld Akademie gebruik ons die KDDS sisteem en dit maak werklik ‘n groot verskil. Nie net alleen het die dissipline oor die algemeen verbeter nie, maar daar is ‘n nuwe kultuur van trots en ook van omgee vir mekaar. Leerlinge is meer positief omdat goeie gedrag beloon word, en die fokus nie net meer op wangedrag val nie.

Aanvanklik was ons personeel versigtig omdat dit geklink het na meer werk, maar nadat ons gesien het hoe maklik en vinnig die gebruik van die program is, is dit vir ons baie lekker omdat ons dissiplinere uitvalle vinnig kan hanteer en dan weer kan fokus op die leerlinge voor ons en die passie wat ons het vir ons onderskeie vakke. Ons gebruik die sisteem nou al vanaf 2015 en sal dit verseker vir enige ander skole aanbeveel.

- Mnr H Briel, Skoolhoof, Laeveld Akademie, Witrivier

 

By Global Leadership Academy gebruik ons reeds die KDDS sisteem sedert 2015. In lyn met ons mandaat om toekomstige leiers vanuit verhouding te ontwikkel, het die gepaardgaande opleiding en implementering van die KDDS sisteem vir ons as onderwysers in staat gestel om elke leerder se vordering vanuit `n verhouding te bestuur. Die sisteem skep ook `n platform vir ouer betrokkenheid en word daar `n nuwe vlak van samewerking tussen onderwyser en ouer ervaar wanneer dit te doen het met wat in die beste belang is van die kind. 

 

- Mnr Stefan Kleyn, Onderhoof, Global Leadership Academy,  Jeffreysbaai