Support for educators / Ondersteuning vir opvoeders

    


 To facilitate continuity and fairness between educators, we have developed a CD School System to support the CD process.  The system ensures that:

  • All the relevant role players has access to learner and school discipline information.
  • Ensures the correct outcome required for every discipline scenario.
  • Positive character awards along with corrections ensure a balanced report on learner's behaviour.
  • Teacher task reminder service ensures follow up actions happen on time.
  • Parent meetings are facilitated based on facts with positive action plans as a result.

User friendly, easy to use accurate  behavior recording which enables you to identify and resolve the underlying behavior patterns before it becomes a permanent problem.       Comprehensive bully policy and processes included to eradicate bullying behavior in schools.

  

 

 Daarom ondersteun ons die KDD proses met 'n rekenaarstelsel wat kontinuïteit en regverdigheid tussen opvoeders verseker. Gebruik van die stelsel het tot gevolg dat:

  • Al die rolspelers  die regte ingligting  tot hulle beskikking het.  
  • Regte uitkoms vir elke dissipline situasie uitgeoefen word.
  • Positiewe karakter toekennings asook inskrywings verseker gebalanseerde leerderverslae.
  • Taaklysdiens verseker dat opvolgwerk betyds gebeur.
  • Geen drama met ouervergaderings ondervind word - net feite en positiewe aksieplanne!


Gebruikersvriendelik, maklik om te gebruik gedragsvaslegging wat u in staat stel om die onderliggende gedragspatrone te identifiseer en korrigeer voordat dit 'n permanente probleem word.  Omvattende boeliebeleide- en prosesse ingesluit om boeliegedrag uit te wis in skole.